Werkzaamheden

Bemesten en gewasbescherming

Het gazon en de borders kan bemest worden door ‘De Tuùnman’, er wordt dan gestrooid met DCM meststoffen, deze meststoffen worden in 100 dagen opgelost, dat betekent dat er geen groei pieken ontstaan, maar een gelijke groei van het gazon.

Wij zijn in het bezit van een spuitlicentie, zodat we uw planten, alsmede gazon en bestratingen kunnen spuiten met gewasbeschermingsmiddelen.

Onkruid verwijderen in de border

We zorgen er voor dat de border altijd netjes ligt door het verwijderen van onkruid en het met de drie-tand te bewerken.

Onkruidbestrijding op (half)verharding

We kunnen het onkruid bestrijden door het dood te spuiten of het met de vingers en handgereedschap er uit te trekken.

Onkruidbestrijding in het gazon

Door met een speciaal gewasbeschermingsmiddel te spuiten, kunnen we over het gazon het onkruid spuiten, zodat het onkruid dood gaat en het gras blijft staan.

Hagen knippen

‘De Tuùnman’ snoeit hagen, zowel klein als groot, kort en lang, ook het corrigeren van hagen kan ik voor u doen.

Bomen snoeien

De Tuùnman’ klimt in de boom, met touwen, een veilige manier om bomen te verzorgen.

Bomenvellen en verhakselen

Ook bomen vellen en verhakselen is geen probleem voor de ‘De Tuùnman’, we kunnen ze ook afbreken met behulp van vangtechnieken zo dat elke boom op welke plaats dan ook kan worden verwijdert. Ook met het weg frezen van stobben kunnen we u van dienst zijn.

Voorjaarsbeurt

Een voorjaarsbeurt bestaat uit het snoeien van bomen planten en heesters, organische mest van DCM meststoffen strooien, deze lost langzaam op in 100 dagen, geen groei pieken. Eventueel, als de klant het wenst, brengen we een laagje compost aan, mooie afdekking, goed voor arme grond en klei gronden en gaat onkruid groei tegen.

Winterbeurt

Bij een winterbeurt, als de klant het wenst, spitten ik de borders, vaste planten worden afgeknipt, een najaarsbemesting op het gazon, graskanten afsteken etc.

Compleet onderhoud

‘De Tuùnman’ kan uw tuin in ‘eigen handen’ nemen, u heeft dan geen om kijken naar de tuin, alleen om er naar te kijken! Ik doe dan alles wat er moet gebeuren in de tuin, bemesten, onkruid wieden, gewasbescherming, snoeien etc.

Contract onderhoud

Bij ‘De Tuùnman’ kunt u een contract maken per maand, zo dat u weet wat uw tuin elke maand kost. Een goede combinatie met het compleet onderhouden van de tuin.

Renovatie

Uw tuin renoveren? Dat kan natuurlijk ook bij ‘De Tuùnman’. We kijken samen wat

er blijf staan en weg gaat en wat er weer terug komt, hetzij dode of levende materialen.